2
2
4
3
0
9
5
0
3
9
7
8
7
4
9
4
0
9
5
0
2
7
2
6
0
2
7
8
UNINETT 224
BKK 30950
TV2 AS 39787
Iver Norge AS (Dataoppdrag) 49409
AVUR 50272
Helse-vest 60278