2
2
4
3
4
0
8
7
5
6
8
2
8
UNINETT 224
NTE Marked AS 34087
Norsk Helsenett SF 56828